Zabezpečovací systémy

Při vypracování projektu pro průmyslové objekty nebo domácnosti by se nemělo zapomenout na zabezpečovací systémy, bez kterých se tyto objekty neobejdou.
Instalací těchto elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) a prvků získáte maximální kontrolu nad svým objektem.

EZS zajišťuje:2013-08-20 13.45.47 (600x800)
• detekci a signalizaci pohybu (zvuková, ohlášení prostřednictvím sms)
• řízení a evidence osob v objektu – EZS vypnuto (karty, čtečky a dveřní zámky)
• ovládání EZS mobilním telefonem