Hromosvody

Zajišťujeme kompletní služby ochrany objektů před úderem blesku a montujeme hromosvody (bleskosvody) na všechny typy střech a budov.

Proč mít hromosvod?
Jestliže není budova chráněna hromosvodem, hrozí velká škoda na majetku v závislosti na síle úderu blesku. Při úderu blesku může být budova silně poškozena nebo zcela zničena.

Jaká je funkce hromosvodu?
Pokud má budova nainstalovaný systém ochrany před bleskem a je vhodně rozmístěný, dojde při úderu blesku k jeho svedení do země a zabránění tak škodě na majetku.blesky214.8